Publicat per

PAC 2: PROCÉS, MÈTODES I ESPAI PERSONAL

OBSERVACIÓ D’UNA ACTIVITAT

 • DESCRIPCIÓ DE L’ESPAI ESCOLLIT

El lloc escollit per fer les pràctiques de l’assignatura “Disseny centrat en les persones” és el Salting de l’Hospitalet. És un lloc privat que pagant l’entrada tens lliure accés a la instal·lació. És un lloc on es realitzen diverses activitats i hi ha interacció entre diverses persones. Les persones interactuen amb objectes i elements de l’espai. És un centre lúdic amb llits elàstics i rocòdrom. Hi ha serveis com lavabos i bar-cafeteria. També hi ha una zona on els pares poden consumir els aliments i begudes comprades en el bar-cafeteria i esperar els fills en tranquil·litat. En l’espai analitzat m’he basat concretament en la part de la sala de bar-cafeteria i la zona de l’entrada.

 • TIPUS D’USUARIS

Per aquesta activitat, veig necesari recordar els tipus d’usuaris perque en l’activitat escollida participen tots els usuaris que vai mencionar a l’activitat anterior.
Els monitors són els treballadors que realitzen varies tasques dins el centre: obrir i tancar l’establiment, vendre les entrades a caixa, atendre a cafeteria i preparar els aliments i begudes, avisar per megafonia (en el cas que hi hagi un aniversari, al grup per poder baixar i anar a menjar), recollir la sala de cafeteria, vigilar dins de l’espai de llits elàstics i rocòdrom per una millor seguretat, intentar que els clients compleixin les normes, ensenyar acrobàcies (si hi ha alguna persona que els hi demani)..

Els usuaris són persones de totes les edats que poden tenir accés, encara que normalment són persones menors de 30 anys o pares que supervisen els seus fills per no tenir l’edat mínima per accedir-hi.

Els acompanyants dels usuaris solen ser els familiars que acompanyen als usuaris, normalment paguen l’entrada i es queden a la sala del bar perquè prenen alguna cosa mentrestant que els seus fills salten. Encara que en el cas que els seus fills vagin a un aniversari, acostumen a deixar-los dins del centre i anar-se’n a fer altres coses i tornen al haver acabat l’aniversari.

 • DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

L’activitat escollida ha estat la celebració d’un aniversari en el Salting d’Hospitalet. Aquesta activitat hauriem de distingir diverses accions:

 1. El personal del Salting prepara les taules pel aniversari (posar el nom en un cartell a la taula, posar gots, plats…) – en vermell
 2. Els fills/es arriben al centre esportiu amb els seus pares
 3. Lliurament de les pulseres per indicar el temps que tenen i que pertanyen a un aniversari
 4. Els infants van a deixar les seves pertinences a la taula i de les sabatilles al sabater, mentrestant els pares es posen a la taula del costat dels seus fills per esperar (alguns surten del centre per aprofitar el temps per fer el que volen) – en blau
 5. Els infants entren a la zona esportiva – en blau
 6. El personal del centre prepara el menjar per la celebració de l’aniversari
 7. El personal porta a la taula el menjar tant pels pares com pels fills – en vermell
 8. Des de recepció, criden els infants perquè fagin un descans i vagin a taula per fer la celebració (menjar i parlar) – en blau
 9. Els infants tornen a la zona esportiva – en blau
 10. El personal recull els restos de menjar de la taula i torna al bar cafeteria – en vermell
 11. En passar el temps de la celebració, surten de la zona esportiva i van a taula a recollir tot – en blau
 12. Els infants se’n van a fora a la sortida del centre – en verd

Els colors de cada activitat corresponen al color de la línia de cada recorregut en l’apartat “PLÀNOL AMB RECORREGUT PER REALITZAR LA TASCA”.

Per descriure no m’he centrat en la zona d’esport (ja que és molt àmplia i els recorreguts poden ser infinits), ni en els serveis (encara que si algun usuari hi ha d’anar, hi anirà), ni en el magatzem (ja que l’única funció que fa serà anar a buscar el menjar que han de preparar i només hi accedeix el personal)..

REPRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT

Tots els plànols estàn fets a escala 1:100.

 • PLÀNOL AMB ELEMENTS (ALÇAT)

 • PLÀNOL SENSE ELEMENTS (PLANTA)

 • PLàNOL AMB ELEMENTS (PLANTA)

 • PLÀNOL AMB RECORREGUT PER REALITZAR LA TASCA

Debat0el PAC 2: PROCÉS, MÈTODES I ESPAI PERSONAL

Deixa un comentari